Malvaceae

Sphaeralcea munroana

הצמחים החד-שנתיים, הרב-שנתיים והשיחים ב-60 מינים לערך הם ילידים במדרונות ההרים היבשים של אמריקה ודרום אפריקה. הם גדלים בעיקר בגלל הפרחים הראוותניים בצורת צלוחית בלבן, אדום, סגול, ורוד, כתום או צהוב. העלווה היא לעתים קרובות פלומתי ועשויה להיות גסה.

מאפיינים ראויים לציון פרחים ראוותניים, צבעוניים, בצורת צלחת. רוב המינים בסוג זה הם ילידי צפון אמריקה. מינים מסוימים משמשים כצמחי מזון על ידי זחלי פרפרים.



לְטַפֵּל לספק שמש מלאה ואדמה סחוטה ומנוקזת מאוד. הגן מפני לחות החורף. גדל במקום מוגן באקלים קר יותר. העבר צמחים לחממה במידת הצורך כדי למנוע גשמי חורף עזים.

רְבִיָה התחל לזרע, או לחלק צמחים, באביב.

בעיות חלודה של חוטמית. תנאים רטובים הורגים לעתים קרובות את הצמחים הללו.